//www.sopdeventer.nl/./rapportages/SL/Rapportage%20Sine%20Limite%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/OPOD/Rapportage%20Openbaar%20Primair%20Onderwijs%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/DAM/Rapportage%20DAM%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/QV/Rapportage%20Quo%20Vadis%202013-2014.pdf
Welkom op onze website!

Deze website is bedoeld voor iedereen, die op een of andere manier betrokken is bij het onderwijs in Deventer. U vindt hier informatie over de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de scholen aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend onderwijs waarbij alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten.

Meer weten over Sine Limite en Passend onderwijs?

Kijk dan op Sine Limite