//www.sopdeventer.nl/./rapportages/SL/Rapportage%20Sine%20Limite%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/OPOD/Rapportage%20Openbaar%20Primair%20Onderwijs%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/DAM/Rapportage%20DAM%202013-2014.pdf
//www.sopdeventer.nl/./rapportages/QV/Rapportage%20Quo%20Vadis%202013-2014.pdf
Welkom op onze website!

Deze website is bedoeld voor iedereen, die op een of andere manier betrokken is bij het onderwijs in Deventer. U vindt hier informatie over de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de scholen aangesloten bij Sine Limite. Dit is het samenwerkingsverband Passend onderwijs waarbij alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten.
Voor het schooljaar 2017-2018 geldt dat het SOP van 2106-2017 van toepassing blijft.

Meer weten over Sine Limite en Passend onderwijs?

Kijk dan op Sine Limite